Marieke de Weger - voor al uw typewerk, DTP en tekstverwerking
Werkwijze
 
Als eenmanszaak werkend vanuit huis heb ik weinig overheadkosten en kunt u van mijn diensten gebruikmaken zonder loonheffing te hoeven betalen of een werkplek in te moeten richten. Dit is natuurlijk veel goedkoper voor u dan het inhuren van een uitzendkracht of beroep te doen op een groot kantoor. Bovendien is het bij mij mogelijk vrijdagmiddag iets aan te leveren en op maandagochtend het bestand uitgewerkt als bijlage in uw e-mail terug te vinden. Uiteraard kunt u mij uw sjabloon toesturen, zodat ik die kan toepassen bij het voor u uit te voeren typewerk en u het werk geleverd krijgt conform uw huisstijl. De algemene gang van zaken ziet u hieronder beschreven, uiteraard kan hiervan altijd worden afgeweken, overal valt over te praten. Voor het typen van platte tekst baseer ik mijn tarief op het aantal aanslagen. Als u wilt dat de tekst daarbij nog van opmaak wordt voorzien, reken ik over het totale bedrag een toeslag van 10%.
 
 
1 Aanlevering
 
  • op papier via de post;
  • als attachment bij uw e-mail;
  • op cd;
  • als fax.
 
 
3 Correctie
 
U kunt correcties aanbrengen en mij die toesturen. Zouden deze correcties te wijten zijn aan mijn nalatigheid, dan worden die uiteraard niet in rekening gebracht, maar besluit u de in eerste instantie door u gewenste tekst bij nader inzien toch nog te willen wijzigen, dan heb ik hiervoor een uurtarief.
2 Aflevering concept
 
  • op papier via de post;
  • als attachment bij uw e-mail
    als pdf, Word-document of in overleg;
  • op cd;
  • als fax.
 
4 Aflevering eindproduct
 
Ik breng de door u gewenste wijzigingen aan en stuur het eindproduct op de door u gewenste, hierboven vermelde wijze toe.